Hp Windows 8 Ürün Anahtarı Nerde Yazar

HP Windows 8 Ürün Anahtarı Nerede Yazar?

HP bilgisayarlarda Windows 8 ürün anahtarı genellikle aşağıdaki yerlerde bulunur:

 • Bilgisayarın yan veya arka tarafında bulunan COA (Certificate of Authenticity) etiketi üzerinde. Bu etiket, genellikle bilgisayarın alt tarafında, pilin altında veya klavyenin altında bulunur.
 • Windows kurulum DVD’si veya USB sürücüsünde.
 • Windows’u satın aldıktan sonra gönderilen onay e-postasında.

COA Etiketi Üzerinde Ürün Anahtarı Nasıl Bulunur?

COA etiketi, genellikle 25 karakterlik bir alfanumerik kod olan ürün anahtarını içerir. Bu kod, genellikle 5 grup halinde, her grupta 5 karakter olacak şekilde düzenlenmiştir. Ürün anahtarını bulmak için, etiketteki kodları aşağıdaki gibi okuyun:

Grup 1: ABCDEF
Grup 2: GHIJK
Grup 3: LMNOPQ
Grup 4: RSTUVW
Grup 5: XYZ

Örneğin, aşağıdaki COA etiketinde ürün anahtarı şu şekildedir:

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Bu kodda, her grup aşağıdaki gibi okunur:

Grup 1: XXXXX
Grup 2: XXXXX
Grup 3: XXXXX
Grup 4: XXXXX
Grup 5: XXXXX

Windows Kurulum DVD’si veya USB Sürücüsünde Ürün Anahtarı Nasıl Bulunur?

Windows kurulum DVD’si veya USB sürücüsünde, ürün anahtarı genellikle aşağıdaki dosyalarda bulunur:

 • ei.cfg dosyası
 • install.wim dosyası
 • unattend.xml dosyası

Bu dosyaları bulmak için, Windows kurulum DVD’sini veya USB sürücüsünü bir CD veya DVD sürücüsüne veya USB girişine takın. Ardından, aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Dosya Gezgini’ni açın.
 2. Windows kurulum DVD’sini veya USB sürücüsünü çift tıklayın.
 3. Dosya listesini aşağı kaydırın ve aşağıdaki dosyalardan birini bulun.

ei.cfg dosyası

install.wim dosyası

unattend.xml dosyası

Dosyayı bulduktan sonra, metin düzenleyicisi ile açın. Ürün anahtarı, dosyanın içinde bir metin satırı olarak bulunacaktır.

Onay E-Postasında Ürün Anahtarı Nasıl Bulunur?

Windows’u satın aldıktan sonra gönderilen onay e-postasında, ürün anahtarı genellikle aşağıdaki gibi bir metin olarak bulunur:

Windows 8 Ürün Anahtarı:

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Bu metinde, ürün anahtarı, yukarıda açıklandığı gibi 5 grup halinde düzenlenmiştir.

Ürün Anahtarını Kaybetme Durumu

Ürün anahtarınızı kaybettiyseniz, aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:

 • Bilgisayarınızın COA etiketini kontrol edin.
 • Windows kurulum DVD’nizi veya USB sürücünüzü kontrol edin.
 • Windows’u satın aldıktan sonra gönderilen onay e-postanızı kontrol edin.

Ürün anahtarınızı hala bulamazsanız, Microsoft Desteği ile iletişime geçin.

Ek Bilgiler

 • Windows 8 ürün anahtarı, Windows’u etkinleştirmek için gereklidir. Ürün anahtarınızı kaybederseniz, Windows’u etkinleştiremezsiniz.
 • Windows 8 ürün anahtarı, bilgisayarınızın donanımıyla ilişkilidir. Bu nedenle, anahtarı başka bir bilgisayarda kullanamazsınız.
 • Windows 8 ürün anahtarınız, Microsoft tarafından 25 karakterlik bir alfanumerik kod olarak verilir.

Sonuç olarak, HP bilgisayarlarda Windows 8 ürün anahtarı genellikle aşağıdaki yerlerde bulunur:

 • Bilgisayarın yan veya arka tarafında bulunan COA (Certificate of Authenticity) etiketi üzerinde.
 • Windows kurulum DVD’si veya USB sürücüsünde.
 • Windows’u satın aldıktan sonra gönderilen onay e-postasında.

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: